کتابفروشان about us contact us

کتابهای با موضوع مهندسی کامپیوتر

 1. برنامه نویسی به زبان پاسکال
 2. مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد اول)
 3. 7 آزمون ارشد مهندسی کامپیوتر
 4. مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد دوم)
 5. طراحی الگوریتم‌ها با استفاده از شبکه کد C++
 6. ساختمان داده ها به زبان C++
 7. نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
 8. ساختمان داده ها در زبان C++
 9. نظریه اساسی مدارها و شبکه ها جلد ۲
 10. شبیه سازی سیستمهای گسسته-پیشامد
 11. سیستم و ساختار فایلها
 12. مبانی شبکه های عصبی
 13. مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها
 14. معماری کامپیوتر
 15. درس و کنکور پایگاه داده ها
 16. درس و کنکور سیستم عامل
 17. COMPUTER SYSTEM ARCHITECTURE
 18. FUNDAMENTALS OF DATA STRUCTURES IN C++
 19. تحلیل و طراحی الگوریتم ها
 20. ساختمان های گسسته
 21. طراحی الگوریتم‌ها با شبه کدهای C++
 22. درس و کنکور طراحی الگوریتم
 23. درس و کنکور ساختمان داده ها
 24. کتاب مهندسی کامپیوتر - آزمون کارشناسی ارشد سالهای 81 و 82 همراه با پاسخ تشریحی
 25. مجموعه سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات IT
 26. Database Programming Languages
 27. Digital Computing and Numerical Methods (with FORTRAN-IV , WATFOR, and WATFIV Programming)