کتابفروشان about us contact us

کتابهای با موضوع صنایع و مدیریت

  1. طرح کسب و کار به زبان ساده
  2. PROJECT APPRAISAL TECHNIQUE
  3. Industrial Engineering
  4. مبانی تحقیقات کاربردی (اشتباهات رایج، مسائل و راه حلهای کارشناسی)
  5. کنترل آماری فرآیند مفاهیم و روش پیاده سازی (SPC)
  6. رفتار سازمانی اثربخش
  7. ISO 9000 جلد اول - راهنمای ممیزی نظام‌های تضمین کیفیت
  8. مجموعه درس و تست - نگرشی جامع بر کنترل موجودی ۱
  9. تکنیک های نمونه گیری جلد دوم
  10. کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع طرح ریزی واحدهای صنعتی جلد ۳